Crystal nabízí ideální prostory jak pro velké
 
mezinárodní a národní korporace, tak i perfektní
 
zázemí pro menší nájemce